خوش آمدید درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی PDF چاپ نامه الکترونیک
درمانگاه‌ها - درمانگاه تخصصی
نوشته شده توسط taleghani-admin   
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۷:۳۹

برنامه ویزیت درمانگاه

 

صبح

روز

داخلی

عفونی

قلب

پوست

اعصاب و روان

شنبه

دکتر قاسم مهدی

دکتر قره‌باغی

دکتر شهابی

دکتر مازندرانی

دکتر کیانی

یکشنبه

دکتر کاظمی

دکتر نژاد رحیم

دکتر اشرفی

دکتر رشیدی

-

دوشنبه

دکتر کیاست‌فر

دکتر نیکونژاد

دکتر رحیمی

دکتر مازندرانی

دکتر کیانی

سه‌شنبه

دکتر اسلام‌پور

دکتر موسوی

دکتر جنگی

دکتر مازندرانی

-

چهارشنبه

دکتر کیاست‌فر

طبق برنامه

دکتر اشرفی

دکتر رشیدی

-

پنج‌شنبه

دکتر اسلام‌پور

طبق برنامه

دکتر شهابی

-

-

 

 

عصر

روز

داخلی

عفونی

قلب

پوست

اعصاب و روان

مسمومیت

شنبه

دکتر کاظمی

دکتر قره‌باغی

دکتر موسوی

دکتر جنگی

دکتر شهابی

دکتر مازندرانی

دکتر حامدنیا

دکتر کیانی

-

یکشنبه

دکتر کیاست‌فر

دکتر قره‌باغی

دکتر موسوی

دکتر جنگی

دکتر شهابی

-

دکتر حامدنیا

دکتر ساکی

-

دوشنبه

دکتر اسلام‌پور

دکتر قره‌باغی

دکتر موسوی

دکتر جنگی

دکتر مازندرانی

دکتر حامدنیا

دکتر کیانی

-

سه‌شنبه

دکتر کاظمی

دکتر قره‌باغی

دکتر موسوی

دکتر جنگی

دکتر شهابی

-

دکتر حامدنیا

دکتر ساکی

-

چهارشنبه

دکتر کیاست‌فر

دکتر قره‌باغی

دکتر موسوی

دکتر جنگی

دکتر شهابی

دکتر مازندرانی

دکتر حامدنیا

دکتر کیانی

دکتر بوشهری

پنج‌شنبه

- - -

-

-

-

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۷
 

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار