خوش آمدید کمیته‌های بیمارستانی
کمیته‌های بیمارستانی PDF چاپ نامه الکترونیک
معرفی بیمارستان - کمیته‌های بیمارستانی
نوشته شده توسط taleghani-admin   
چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۱
 
 

ردیف

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

 

دفتر بهبود کیفیت

تقویم کمیته های بیمارستانی

نام کمیته

دبیر کمیته

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 

1

بهبود کیفیت

فریبا متانت

15/1/92

-

11/3/92

-

21/5/92

-

-

13/8/92

-

-

5/11/92

-

 

2

دارو، درمان وتغذیه

دکتر حصاری واسکوئی

17/1/92

-

7/3/92

31/4/92

-

-

6/7/92

-

5/9/92

-

-

4/12/92

 

3

مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات

کامران سعید خانی

19/1/92

2/2/92

30/2/92

18/3/92

10/4/92

1/5/92

4/6/92

8/7/92

27/7/92

14/8/92

4/9/92

7/10/92

5/11/92

4/12/92

 

4

مرگ ومیر وآسیب شناسی وعوارض

کامران سعیدخانی

7/1/92

3/2/92

28/2/92

20/3/92

11/4/92

3/5/92

5/6/92

9/7/92

25/7/92

18/8/92

 

9/9/92

9/10/92

7/11/92

6/12/92

 

5

حفاظت فنی و بهداشت کار

عارفه بیگلری

24/1/92

7/27/92

21/3/92

4/4/92

13/4/92

12/5/92

19/6/92

13/7/92

6/8/92

18/8/92

11/9/92

14/10/92

8/11/92

10/12/92

 

6

اخلاق پزشکی ورعایت موازین

 

6/1/92

10/2/92

31/2/92

27/3/92

15/4/92

5/5/92

9/6/92

15/7/92

4/8/92

 

12/9/92

17/10/92

10/11/92

12/12/92

 

7

بهداشت محیط

عارفه بیگلری

27/1/92

16/2/92

6/3/92

4/4/92

25/4/92

12/5/92

16/6/92

22/7/92

9/8/92

18/9/92

28/10/92

12/11/92

13/12/92

 

8

کنترل عفونتهای بیمارستانی

حمیده حسینی

10/1/92

31/2/92

21/2/92

11/3/92

8/4/92

29/4/92

15/5/92

2/6/92

4/7/92

23/7/92

11/8/92

2/9/92

21/10/92

14/11/92

17/12/92

 

9

بحران وبلایا

شهناز بشیری

26/1/92

14/2/92

4/3/92

1/4/92

 

14/5/92

12/6/92

20/7/92

7/8/92

27/8/92

16/9/92

23/10/92

17/11/92

18/12/92

 

10

انتقال خون

نرمین درخشان

-

-

28/3/92

-

31/5/92

-

-

20/8/92

-

-

28/11/92

-

 

11

طرح تکریم

جواد عسگری

-

24/2/92

-

-

-

-

-

25/8/92

-

-

26/11/92

-

 

12

کودکان 1-59 ماهه

منیژه پرخاشجو

-

-

-

-

27/5/92

-

-

-

9/9/92

-

-

-

 

آخرین به روز رسانی در شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۱
 

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار